Persondatapolitik

På denne side kan du læse om, hvordan Strauss & Partnere behandler personoplysninger om dig. Klik på et af de 3 links, der er relevant for dig.

Privatlivspolitik - Potentielle kunder

Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med evt. indgåelse af kundeforhold

 

Du har modtaget et tilbud fra Strauss & Partnere, CVR-nummer 19 60 42 76 (herefter benævnt ”Strauss & Partnere”), eller du har haft kontakt med Strauss & Partnere med henblik på evt. at blive kunde hos Strauss & Partnere. I denne sammenhæng behandler vi personoplysninger. Ifølge reglerne i persondatalovgivningen skal vi derfor give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Strauss & Partnere har registreret personoplysninger om dig, hvis

 • du er potentiel kunde hos os eller
 • du er tilknyttet en virksomhed, der er potentiel kunde hos Strauss & Partnere (kontaktperson).

Såfremt du er kontaktperson hos en potentiel kunde opfordres du til at dele denne skrivelse med andre kontaktpersoner hos den potentielle kunde, du ved allerede har eller vil få kontakt med Strauss & Partnere.

Vigtigt vedr. dataansvaret:

 

Indehaveren af Strauss & Partnere, er personligt dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Strauss & Partnere kan kontaktes via mail@strausspartner.com eller på tlf. 70 20 21 81.

Strauss & Partnere er derudover tillige databehandler for visse af vores samarbejdspartnere, som vi videresender oplysningerne til. Dette gælder for en række forskellige messevirksomheder, som Strauss & Partnere har et samarbejde med. Såfremt du har spørgsmål til, hvordan dine oplysninger behandles hos arrangøren af en messe, som du deltager i, skal du rette din henvendelse til arrangøren. Såfremt du har spørgsmål om, hvordan Strauss & Partnere behandler og har behandlet dine oplysninger, kan du rette henvendelse via den opgivne e-mailadresse og telefonnummeret ovenfor.

Hvilke oplysninger behandles der?

Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige. Dette indebærer som potentiel kunde stamdata som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Som kontaktperson har vi stamdata om dig, så som navn, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse.

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

 • at administrere tilbudsafgivelsen, herunder opbevare oplysninger om dig og/eller en kontaktperson
 • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter tilbudsafgivelsen i dokumentationsøjemed

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for behandlingen.

Hos Strauss & Partnere benytter vi følgende retlige grundlag, alt efter om du er en potentiel kunde eller kontaktperson:

Hvis du er en potentiel kunde:

Det retlige grundlag er primært Strauss & Partneres legitime interesse i at have oplysninger om sine potentielle kunder for at gøre det muligt at indgå aftale med vedkommende, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Dette er fx tilfældet ved opbevaring af oplysningerne i dokumentationsøjemed.

Desuden kan retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne være, at behandlingen af oplysningerne er nødvendige for at forberede en aftaleindgåelse mellem dig og Strauss & Partnere om køb af Strauss & Partneres ydelser, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Hvis du er en kontaktperson:

Såfremt du ikke er en potentiel kunde, men en person tilknyttet en virksomhed, der er en potentiel kunde, er retsgrundlaget for behandlingen Strauss & Partneres legitime interesse i at opbevare oplysninger om modtagere af tilbud, hvor der fremgår oplysninger om virksomhedens kontaktpersoner, så det er muligt at varetage forholdet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Alle oplysningerne vil som udgangspunkt være slettet senest 5 år efter udløbet af det år, hvor der senest var kontakt mellem parterne. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en potentiel kunde eller en kontaktperson, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Efter omstændighederne kan oplysningerne, særligt i tilfælde af en retlig konflikt, deles med advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber.

Såfremt du skal deltage på en messe igennem Strauss & Partnere, vil oplysningerne blive videregivet til den pågældende arrangør af messen.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for Strauss & Partnere:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret

Privatlivspolitik – Kunder

Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med kundeforholdet med Strauss & Partnere

 

Strauss & Partnere, CVR-nummer 19 60 42 76 (herefter benævnt ”Strauss & Partnere”) har registreret personoplysninger om dig, hvis

 • du er kunde hos os eller
 • du er tilknyttet en virksomhed, der er kunde hos Strauss & Partnere.

I denne sammenhæng skal vi efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Såfremt du er kontaktperson hos en kunde opfordres du til at dele denne skrivelse med andre kontaktpersoner hos kunden, du ved allerede har eller vil få kontakt med Strauss & Partnere.

Vigtigt vedr. dataansvaret:

Indehaveren af Strauss & Partnere, er personligt dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Strauss & Partnere kan kontaktes via mail@strausspartner.com eller på tlf. 70 20 21 81.

Strauss & Partnere er derudover tillige databehandler for visse af vores samarbejdspartnere, som vi videresender oplysningerne til. Dette gælder for en række forskellige messevirksomheder, som Strauss & Partnere har et samarbejde med. Såfremt du har spørgsmål til, hvordan dine oplysninger behandles hos arrangøren af en messe, som du deltager i, skal du rette din henvendelse til arrangøren. Såfremt du har spørgsmål om, hvordan Strauss & Partnere behandler og har behandlet dine oplysninger, kan du rette henvendelse via den opgivne e-mailadresse og telefonnummeret ovenfor.

Hvilke oplysninger behandles der?

Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige. Dette indebærer som kunde stamdata som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, men også betalingsoplysninger og købshistorik.

Som kontaktperson hos en kunde har vi stamdata om dig, så som navn, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse.

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

 • at administrere kundeforholdet og opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, så længe du er kunde, herunder opbevare oplysninger om dig og/eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde
 • at leve op til relevant lovgivning på området, herunder bogføringsloven
 • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning i dokumentationsøjemed

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for behandlingen.

Hos Strauss & Partnere benytter vi følgende retlige grundlag, alt efter om du er kunde eller kontaktperson hos en kunde:

Hvis du er kunde:

Retsgrundlaget for behandlingen er primært aftalen mellem dig og Strauss & Partnere om køb af Strauss & Partneres ydelser, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Strauss & Partnere er eksempelvis forpligtet efter bogføringsloven til at opbevare regnskabsmateriale i op til 5 år + indeværende år.

Desuden kan det retlige grundlag være Strauss & Partneres legitime interesse i at foretage en bestemt behandling, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Dette kan være tilfældet ved tvangsinddrivelse af et skyldigt beløb hos en kunde, eller ved opbevaring af oplysningerne i dokumentationsøjemed.

Hvis du er en kontaktperson hos en kunde:

Såfremt du ikke er kunde, men en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde, er retsgrundlaget for behandlingen Strauss & Partneres legitime interesse i at varetage et kundekartotek, hvor der fremgår oplysninger om virksomhedens kontaktperson, så det er muligt at varetage kundeforholdet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Strauss & Partnere er eksempelvis forpligtet efter bogføringsloven til at opbevare regnskabsmateriale i op til 5 år + indeværende år.

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Alle oplysningerne vil som udgangspunkt være slettet senest 5 år efter udløbet af det år, hvor kundeforholdet ophørte. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en kunde eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Efter omstændighederne kan oplysningerne, særligt i tilfælde af en retlig konflikt, deles med advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber.

Såfremt du skal deltage på en messe igennem Strauss & Partnere, vil oplysningerne blive videregivet til den pågældende arrangør af messen.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for Strauss & Partnere:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Privatlivspolitik - Leverandører og samarbejdspartnere

Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med leverandørforholdet med Strauss & Partnere

 

Strauss & Partnere, CVR-nummer 19 60 42 76 (herefter benævnt ”Strauss & Partnere) har registreret personoplysninger om dig, hvis

 • du er leverandør/samarbejdspartner (herefter ”leverandør”) eller
 • du er tilknyttet en virksomhed, der er leverandør hos Strauss & Partnere (herefter ”kontaktperson”).

I denne sammenhæng skal vi efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Såfremt du er kontaktperson hos en leverandør opfordres du til at dele denne skrivelse med andre kontaktpersoner hos leverandøren, du ved allerede har eller vil få kontakt med Strauss & Partnere.

Indehaveren af Strauss & Partnere, er personligt dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Strauss & Partnere kan kontaktes via mail@strausspartner.com eller på tlf. 70 20 21 81.

Hvilke oplysninger behandles der?

Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige. Dette indebærer som leverandør stamdata som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, men også betalingsoplysninger og vilkår for leverandørforholdet.

Som kontaktperson hos en leverandør har vi stamdata om dig, så som navn, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse.

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

 • at administrere leverandørforholdet og opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, så længe du er leverandør, herunder opbevare oplysninger om dig og/eller en person tilknyttet en virksomhed, der er leverandør
 • at leve op til relevant lovgivning på området, herunder bogføringsloven
 • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter leverandørforholdets afslutning i dokumentationsøjemed

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for behandlingen.

Hos Strauss & Partnere benytter vi følgende retlige grundlag, alt efter om du er leverandør eller kontaktperson hos en leverandør:

Hvis du er leverandør:

Retsgrundlaget for behandlingen er primært aftalen mellem dig og Strauss & Partnere om køb af dine ydelser, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Strauss & Partnere er eksempelvis forpligtet efter bogføringsloven til at opbevare regnskabsmateriale i op til 5 år + indeværende år.

Desuden kan det retlige grundlag være Strauss & Partneres legitime interesse i at foretage en bestemt behandling, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Dette kan være tilfældet ved opbevaring af oplysningerne i dokumentationsøjemed.

Hvis du er en kontaktperson hos en leverandør:

Såfremt du ikke er leverandør, men en person tilknyttet en virksomhed, der er leverandør, er retsgrundlaget for behandlingen Strauss & Partneres legitime interesse i at varetage et kartotek over sine leverandører, hvor der fremgår oplysninger om virksomhedens kontaktperson, så det er muligt at varetage leverandørforholdet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Strauss & Partnere er eksempelvis forpligtet efter bogføringsloven til at opbevare regnskabsmateriale i op til 5 år + indeværende år.

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Alle oplysningerne vil som udgangspunkt være slettet senest 5 år efter udløbet af det år, hvor leverandørforholdet ophørte. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en leverandør eller en person tilknyttet en virksomhed, der er leverandør, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afgjort af en retsinstans.

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Efter omstændighederne kan oplysningerne, særligt i tilfælde af en retlig konflikt, deles med advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for Strauss & Partnere:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret

Privacy Policy

On this page you can read about how Strauss & Partners treat personal information about you. Click on one of the 3 links that are relevant to you to read more.

Privacy Policy - Potential client relationship

Regarding the processing of your data in connection with a potential client relationship with Strauss & Partnere

You have either received an offer from Strauss & Partnere/Inhouse Vision/Jan Bo Strauss, VAT identification no. DK19604276 (hereinafter referred to as “Strauss & Partnere”) or had contact with Strauss & Partnere with a view to potentially becoming a client of Strauss & Partnere. In connection with the above, we process personal data about you. We are therefore obligated in accordance with personal data regulations to provide you with information on how we process your data.

Strauss & Partnere has registered personal data about you if

 • you are a potential client with us or

 • you are affiliated with a company that is a client of Strauss & Partnere (hereinafter referred to as “contact person”).

If you are the contact person for a potential client, we encourage you to share this document with other contact persons for the potential client that you know already have been or will be in contact with Strauss & Partnere.

Important note regarding data responsibility:

The owner of Strauss & Partnere, Jan Bo Strauss, is personally responsible – i.e. the data controller – for the processing of your data. Strauss & Partnere can be contacted by e-mail at mail@strausspartner.com or by phone on +45 70 20 21 81.

Additionally, Strauss & Partnere is also the data processor for some of our partners that we transmit your data to. This applies to a number of different trade fair organizers that Strauss & Partnere has a partnership with. In the event that you have any questions regarding how your data is processed by the organiser of a trade fair you are participating in, you should contact the organiser and not Strauss & Partnere. In the event that you have questions regarding how Strauss & Partnere is processing or has processed your data, you can contact us via the e-mail and phone number provided above.

What data do you process?

We do not process sensitive personal data about you, only ordinary data. As a potential client, this includes basic data such as your name, address, telephone number and e-mail address.

As a contact person, we store basic data about you such as your name, telephone number, e-mail address and the title of your position.

What is your purpose for processing this data?

We process your data for various reasons:

 • to administrate the provision of an offer, including storing data about you and/or a contact person

 • to store data about you for a period after the offer has been provided for documentation purposes

What is the legal basis for the processing of this data?

In general, it is unlawful to process personal data unless there is a legal basis for such processing.

At Strauss & Partnere, we use the following legal basis depending on whether you are a potential client or a contact person:

If you are a potential client:

The legal basis is primarily Strauss & Partnere’s legitimate interests in having data on their potential clients to make it possible to make an agreement with those clients, cf. Article 6(1)(f) of the EU General Data Protection Regulation. For instance, this is the case in relation to storing the data for documentation purposes.

In addition, the legal basis for the processing of such data could be that the processing of the data is necessary to prepare the entering into of an agreement between you and Strauss & Partnere on the purchase of services provided by Strauss & Partnere, which naturally entails processing of data about you, cf. Article 6(1)(b) of the EU General Data Protection Regulation.

If you are a contact person:

If you are not a potential client but instead an individual affiliated with a company that is a potential client, the legal basis for the processing is Strauss & Partnere’s legitimate interests in storing data on offer recipients which includes data on the company’s contact person(s) for the purpose of maintaining the relationship, cf. Article 6(1)(f) of the EU General Data Protection Regulation.

When will the data be erased?

In general, all your data will be erased no later than 5 years from the end of the year of the most recent contact between the parties. In special cases where there is a risk of a legal dispute with a potential client or a contact person, all the data may be stored for documentation purposes until the claim has expired or been conclusively rejected by a judicial authority.

Who is the data shared with?

In general, the data is not shared with third parties. Depending on the circumstances – particularly in the event of a legal dispute – the data may be shared with lawyers, accountants, the courts, public authorities or insurance companies.

In the event of your participation, facilitated by Strauss & Partnere, in a trade fair, the data will be transmitted to the organiser of that trade fair.

Your rights as a data subject

The provisions of the EU General Data Protection Regulation outline the following rights as a data subject in relation to Strauss & Partnere:

If you wish to exercise any of these rights, you must contact us.

Right of access by the data subject

You have the right to access the personal data we process about you and additional information about the processing of it.

Right to rectification

You have the right to obtain the rectification of inaccurate personal data about you.

Right to erasure (‘right to be forgotten’)

In certain cases, you have the right to obtain the erasure of personal data about you sooner than we would ordinarily have it erased.

Right to restriction of processing

In certain cases, you have the right to obtain restriction of the processing of your personal data. If you have the right to restrict the processing of your personal data and choose to exercise it, from that point on your data – with the exception of storage – will only be processed with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest.

Right to object

In certain cases, you have the right to object to our otherwise lawful processing of your personal data. You can also object to our processing of your data for direct marketing purposes.

Right to transmit data (data portability)

In certain cases, you have the right to receive the personal data about you in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit that data to another data controller without hindrance.

In the event that you believe the processing of your data is in violation of the provisions of personal data protection law, you can submit a complaint to us. If you disagree with our assessment of the case, you can submit a complaint to the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet). You can contact the Danish Data Protection Agency by e-mail at dt@datatilsynet.dk or by phone on +45 33 19 32 00. You can also visit the Danish Data Protection Agency’s website at datatilsynet.dk to view additional information about your rights as a data subject.

Privacy Policy - Client relationship

Regarding the processing of your data in connection with your client relationship with Strauss & Partnere

Strauss & Partnere/Inhouse Vision/Jan Bo Strauss, VAT identification no. DK19604276 (hereinafter referred to as “Strauss & Partnere”) has registered personal data about you if

 • you are one of our clients or

 • you are affiliated with a company that is a client of Strauss & Partnere.

In connection with the above, we are obligated in accordance with personal data regulations to provide you with information on how we process your data.

If you are the contact person for a client, we encourage you to share this document with other contact persons for the client that you know already have been or will be in contact with Strauss & Partnere.

Important note regarding data responsibility:

The owner of Strauss & Partnere, Jan Bo Strauss, is personally responsible – i.e. the data controller – for the processing of your data. Strauss & Partnere can be contacted by e-mail at mail@strausspartner.com or by phone on +45 70 20 21 81.

Additionally, Strauss & Partnere is also the data processor for some of our partners that we transmit your data to. This applies to a number of different trade fair organizers that Strauss & Partnere has a partnership with. In the event that you have any questions regarding how your data is processed by the organiser of a trade fair you are participating in, you should contact the organiser and not Strauss & Partnere. In the event that you have questions regarding how Strauss & Partnere is processing or has processed your data, you can contact us via the e-mail and phone number provided above.

What data do you process?

We do not process sensitive personal data about you, only ordinary data. As a client, this includes basic data such as your name, address, telephone number and e-mail address as well as payment information and your purchase history.

As a contact person for a client, we store basic data about you such as your name, telephone number, e-mail address and the title of your position.

What is your purpose for processing this data?

We process your data for various reasons:

 • to administrate the client relationship and meet our contractual obligations to you as long as you are a client, which includes storing data about you and/or a person affiliated with a company that is our client

 • to comply with relevant statutory requirements in a given area, such as the Danish Bookkeeping Act

 • to store data about you for a period after the client relationship has ended for documentation purposes

What is the legal basis for the processing of this data?

In general, it is unlawful to process personal data unless there is a legal basis for such processing.

At Strauss & Partnere, we use the following legal basis depending on whether you are a client or a contact person for a client:

If you are a client:

The legal basis for the processing is primarily based on the contract between you and Strauss & Partnere on the purchase of services provided by Strauss & Partnere, which naturally entails processing of data about you, cf. Article 6(1)(b) of the EU General Data Protection Regulation.

However, the legal basis can also be that processing is necessary for compliance with a legal obligation, cf. Article 6(1)(c) of the EU General Data Protection Regulation. For example, Strauss & Partnere is obligated in accordance with the Danish Bookkeeping Act to store financial records for up to 5 years + the current financial year.

In addition, the legal basis can be Strauss & Partnere’s legitimate interests in performing a certain type of processing, cf. Article 6(1)(f) of the EU General Data Protection Regulation. This could be the case in the event of an enforcement of a claim for an owed amount from a client or in the case of storing the data for documentation purposes.

If you are a contact person for a client:

If you are not a client but instead an individual affiliated with a company that is a client, the legal basis for the processing is Strauss & Partnere’s legitimate interests in maintaining client files which contain data on the company’s contact person for the purpose of maintaining the client relationship, cf. Article 6(1)(f) of the EU General Data Protection Regulation.

However, the legal basis can also be that processing is necessary for compliance with a legal obligation, cf. Article 6(1)(c) of the EU General Data Protection Regulation. For example, Strauss & Partnere is obligated in accordance with the Danish Bookkeeping Act to store financial records for up to 5 years + the current financial year.

When will the data be erased?

In general, all your data will be erased no later than 5 years from the end of the year in which the client relationship ceased. In special cases where there is a risk of a legal dispute with a client or an individual affiliated with a company that is a client, all the data may be stored for documentation purposes until the claim has expired or been conclusively rejected by a judicial authority.

Who is the data shared with?

In general, the data is not shared with third parties. Depending on the circumstances – particularly in the event of a legal dispute – the data may be shared with lawyers, accountants, the courts, public authorities or insurance companies.

In the event of your participation, facilitated by Strauss & Partnere, in a trade fair, the data will be transmitted to the organiser of that trade fair.

Your rights as a data subject

The provisions of the EU General Data Protection Regulation outline the following rights as a data subject in relation to Strauss & Partnere:

If you wish to exercise any of these rights, you must contact us.

Right of access by the data subject

You have the right to access the personal data we process about you and additional information about the processing of it.

Right to rectification

You have the right to obtain the rectification of inaccurate personal data about you.

Right to erasure (‘right to be forgotten’)

In certain cases, you have the right to obtain the erasure of personal data about you sooner than we would ordinarily have it erased.

Right to restriction of processing

In certain cases, you have the right to obtain restriction of the processing of your personal data. If you have the right to restrict the processing of your personal data and choose to exercise it, from that point on your data – with the exception of storage – will only be processed with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest.

Right to object

In certain cases, you have the right to object to our otherwise lawful processing of your personal data. You can also object to our processing of your data for direct marketing purposes.

Right to transmit data (data portability)

In certain cases, you have the right to receive the personal data about you in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit that data to another data controller without hindrance.

In the event that you believe the processing of your data is in violation of the provisions of personal data protection law, you can submit a complaint to us. If you disagree with our assessment of the case, you can submit a complaint to the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet). You can contact the Danish Data Protection Agency by e-mail at dt@datatilsynet.dk or by phone on +45 33 19 32 00. You can also visit the Danish Data Protection Agency’s website at datatilsynet.dk to view additional information about your rights as a data subject.

Privacy Policy - Supplier relationship

Regarding the processing of your data in connection with your supplier relationship with Strauss & Partnere

Strauss & Partnere/Inhouse Vision/Jan Bo Strauss, VAT identification no. DK19604276 (hereinafter referred to as “Strauss & Partnere”) has registered personal data about you if

 • you are a supplier/partner (hereinafter referred to as “supplier”) or

 • you are affiliated with a company that is a supplier for Strauss & Partnere (hereinafter referred to as “contact person”).

In connection with the above, we are obligated in accordance with personal data regulations to provide you with information on how we process your data.

If you are the contact person for a supplier, we encourage you to share this document with other contact persons for the supplier that you know already have been or will be in contact with Strauss & Partnere.

The owner of Strauss & Partnere, Jan Bo Strauss, is personally responsible – i.e. the data controller – for the processing of your data. Strauss & Partnere can be contacted by e-mail at mail@strausspartner.com or by phone on +45 70 20 21 81.

What data do you process?

We do not process sensitive personal data about you, only ordinary data. As a supplier, this includes basic data such as your name, address, telephone number and e-mail address as well as payment information and the conditions defining the supplier relationship.

As a contact person for a supplier, we store basic data about you such as your name, telephone number, e-mail address and the title of your position.

What is your purpose for processing this data?

We process your data for various reasons:

 • to administrate the supplier relationship and meet our contractual obligations to you as long as you are a supplier, which includes storing data about you and/or a person affiliated with a company that is our supplier

 • to comply with relevant statutory requirements in a given area, such as the Danish Bookkeeping Act

 • to store data about you for a period after the supplier relationship has ended for documentation purposes

What is the legal basis for the processing of this data?

In general, it is unlawful to process personal data unless there is a legal basis for such processing.

At Strauss & Partnere, we use the following legal basis depending on whether you are a supplier or a contact person for a supplier:

If you are a supplier:

The legal basis for the processing is primarily based on the contract between you and Strauss & Partnere on the purchase of services provided by you, which naturally entails processing of data about you, cf. Article 6(1)(b) of the EU General Data Protection Regulation.

However, the legal basis can also be that processing is necessary for compliance with a legal obligation, cf. Article 6(1)(c) of the EU General Data Protection Regulation. For example, Strauss & Partnere is obligated in accordance with the Danish Bookkeeping Act to store financial records for up to 5 years + the current financial year.

In addition, the legal basis can be Strauss & Partnere’s legitimate interests in performing a certain type of processing, cf. Article 6(1)(f) of the EU General Data Protection Regulation. This could be the case when storing the data for documentation purposes.

If you are a contact person for a supplier:

If you are not a supplier but instead an individual affiliated with a company that is a supplier, the legal basis for the processing is Strauss & Partnere’s legitimate interests in maintaining supplier files which contain data on the company’s contact person for the purpose of maintaining the supplier relationship, cf. Article 6(1)(f) of the EU General Data Protection Regulation.

However, the legal basis can also be that processing is necessary for compliance with a legal obligation, cf. Article 6(1)(c) of the EU General Data Protection Regulation. For example, Strauss & Partnere is obligated in accordance with the Danish Bookkeeping Act to store financial records for up to 5 years + the current financial year.

When will the data be erased?

In general, all your data will be erased no later than 5 years from the end of the year in which the supplier relationship ceased. In special cases where there is a risk of a legal dispute with a supplier or an individual affiliated with a company that is a supplier, all the data may be stored for documentation purposes until the claim has expired or been conclusively ruled on by a judicial authority.

Who is the data shared with?

In general, the data is not shared with third parties. Depending on the circumstances – particularly in the event of a legal dispute – the data may be shared with lawyers, accountants, the courts, public authorities or insurance companies.

Your rights as a data subject

The provisions of the EU General Data Protection Regulation outline the following rights as a data subject in relation to Strauss & Partnere:

If you wish to exercise any of these rights, you must contact us.

Right of access by the data subject

You have the right to access the personal data we process about you and additional information about the processing of it.

Right to rectification

You have the right to obtain the rectification of inaccurate personal data about you.

Right to erasure (‘right to be forgotten’)

In certain cases, you have the right to obtain the erasure of personal data about you sooner than we would ordinarily have it erased.

Right to restriction of processing

In certain cases, you have the right to obtain restriction of the processing of your personal data. If you have the right to restrict the processing of your personal data and choose to exercise it, from that point on your data – with the exception of storage – will only be processed with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest.

Right to object

In certain cases, you have the right to object to our otherwise lawful processing of your personal data. You can also object to our processing of your data for direct marketing purposes.

Right to transmit data (data portability)

In certain cases, you have the right to receive the personal data about you in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit that data to another data controller without hindrance.

In the event that you believe the processing of your data is in violation of the provisions of personal data protection law, you can submit a complaint to us. If you disagree with our assessment of the case, you can submit a complaint to the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet). You can contact the Danish Data Protection Agency by e-mail at dt@datatilsynet.dk or by phone on +45 33 19 32 00. You can also visit the Danish Data Protection Agency’s website at datatilsynet.dk to view additional information about your rights as a data subject.