Om Strauss & Partnere

I Strauss & Partnere har vi fokus på internasjonale fagmesser som springbrett for ekspansjon av din virksomhet. Vi representerer en portefølje på mange av verdens ledende internasjonale fagmesser, og vi kjenner de fleste av verdens 59 messeorganisasjoner. Dette gir oss en oppdatert ballast vi kan ta i bruk for deg på en fagmesse eller andre steder i verden.

Å stille ut på en verdensledende fagmesse gir deg som virksomhetseier/-leder mulighet til å beregne ekspansjon på eksportmarkedene før selve aktiviteten, ved at du vet nøyaktig hva innsatsen din kommer til å koste. Kunsten er å gjøre interessante samarbeidspartnere/innkjøpere oppmerksom på at du er til stede.
La oss vurdere behovene dine sammen.